Alles over de zwemles en het (leren) zwemmen

Waarom een zwemdiploma?

Waarom een zwemdiploma?

Veilig zwemmen met een zwemdiplomaHet behalen van een zwemdiploma is geen gemakkelijke opgave en dat is misschien maar goed ook! Want het behalen van een zwemdiploma zorgt ervoor dat kinderen voldoende zwemveilig worden en zich kunnen redden in ons waterrijke land. Want water is overal om ons heen en een ongeluk zit in vaak een klein hoekje.

Daarnaast gaan we in Nederland met warm massaal afkoelen in zwembaden, meren, plassen en de zee, waarbij er natuurlijk ook mogelijkheden tot verdrinking zijn. Het is daarom van groot belang dat zowel kinderen als volwassen over een goede zwemvaardigheid beschikken.

Vaak hoor je mensen met een kind op zwemles vaak zeggen “wat ze tegenwoordig allemaal moeten kunnen, dat hoefde wij vroeger niet”. Dat de eisen van tegenwoordig een stuk zwaarder zijn, weten de meeste mensen dan ook wel. Maar waarom is dat eigenlijk? En waarom zijn er tegenwoordig 3 diploma’s?
Alles is in beweging, en zo ook het zwemonderwijs. Waarom er in 1998 een nieuwe diplomastructuur is gekomen, het bekende Zwem-ABC, en waarom kinderen op een goede manier moeten leren zwemmen, leggen we u graag uit.

 

 

Motieven

Om de kwaliteit van het zwemonderwijs te vergroten, is men op zoek gegaan naar de motieven om te leren zwemmen. Want waarom is goed leren zwemmen zo belangrijk en wat kan men in de toekomst met zijn of haar zwemdiploma? Uit onderzoek kwamen de volgende motieven naar voren:
 

♦ Veiligheid / het kunnen overleven in water

♦ Recreatief zwemmen als vrijetijdsbesteding

♦ Kunnen deelnemen aan andere waterrijke activiteiten, zoals snorkelen en zeilen

♦ Voor de gezondheid (zoals banen zwemmen of Aquasporten)

♦ Om in de toekomst te kunnen deelnemen aan een wedstrijdsport.

 

 

Vertaald naar doelstellingen

Vanuit bovenstaande motieven, kunnen er 2 hoofddoelstellingen worden ontleed. Zo is de belangrijkste doelstelling natuurlijk de zwemveiligheid, welke erg belangrijk is om zichzelf te kunnen redden in het water. Maar een hoge mate van zwemveiligheid zou eigenlijk niet nodig zijn als iemand niet in de buurt van water komt. Uiteraard doen we dit natuurlijk wel! Want in Nederland vindt recreatie vaak plaats aan het water (zoals vissen), op het water (zoals zeilen), onder water (zoals snorkelen) en vooral in het water (vrij zwemmen, afkoelen). Omdat water in Nederland dus zo’n belangrijke rol inneemt en omdat iedereen eigenlijk een levenlang zou moeten zwemmen, wordt het zwemonderwijs gebaseerd op de 2 hoofddoelstellingen:
 

♦ Een hoge mate van zwemveiligheid

♦ Een introductie op de vrijetijdsbesteding (aan, in, op en onder water).

 

 

Hoofddoelstellingen omgezet naar 8 basiselementen

De 2 bovenstaande doelstellingen van het zwemonderwijs, zijn dus eigenlijk de rode draad door het zwemtraject. In een logische opbouw van de 3 zwemdiploma’s zijn de doelstellingen het eindpunt, maar er moet natuurlijk ook een leertraject plaatsvinden om tot dit eindpunt te komen. Om deze redenen zijn de doelstellingen onderverdeeld in 8 basiselementen, dit zijn:
 

  1. Te water gaan, bijvoorbeeld springen, potloodsprong, duik (kopsprong) en een koprol
  2. Ademhalen
  3. Draaien
  4. Onder water zwemmen en oriënteren
  5. Drijven op buik en rug
  6. Watertrappen
  7. Survival / overleven
  8. Voortbewegen, zoals de schoolslag, rugslag, borst- en rugcrawl

De 8 basiselementen zijn verweven door het gehele zwem-ABC en komen dus bij elk diploma terug. Gedurende het zwemtraject worden de oefeningen natuurlijk steeds moeilijker gemaakt, zodat de hoofddoelstellingen aan het einde van het zwemtraject worden beheerst.

 

 

 

Zwemdiploma’s met een normering

Om de kwaliteit van 8-tal basiselementen te kunnen toetsen, zijn er diploma-eisen opgesteld. De eisen voor het Zwem-ABC omvatten dan ook de vaardigheden die een kind moet beheersen om veilig te kunnen zwemmen in een zwembad of in het buitenwater. Met vooraf opgestelde diploma-eisen kan de zwemlesaanbieder het zwemtraject zo inrichten dat er een opbouwende rode draad door het gehele zwemtraject loopt. Uiteraard totdat het kind de vaardigheden beheerst en mag afzwemmen.

Door logische opbouw van het Zwem-ABC, wordt de leerling na het behalen van ieder diploma’s weer iets vaardiger en dus ook veiliger in het water. Daarbij staat niet altijd de techniek van de zwemslagen centraal, maar gaat het vooral om het veilig en vrij bewegen in het water in alle situaties waarin men terecht kan komen. De logische opbouw van het Zwem-ABC is dus verwant aan de hoofddoelstellingen van het zwemonderwijs: een hoge mate van zwemveiligheid en een introductie op de vrijetijdsbesteding.


Let op:
 In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een zwemdiploma niet verplicht. Uiteraard is het belangrijk dat zowel kinderen als volwassenen in ons waterrijke land zwemveilig zijn. en dit is mogelijk door het zwem ABC te gaan halen. 

 

 

Wist u dat u het zwemlestraject kunt verkorten door ‘zelf te gaan oefenen met uw kind’. Wij helpen u graag met onze e-books, speciale programma’s, online cursussen en lidmaatschappen welke te vinden zijn in de Sportbibliotheek.

Naar top