Alles over zwemles, leren zwemmen & zwemveiligheid

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen

SchoolzwemmenVroeger was dit type zwemles de normaalste zaak van de wereld. Schoolzwemmen werd een ‘natte’ gymles genoemd en droeg bij aan de zwemveiligheid en het sportklimaat in Nederland.

Veel kinderen hebben dan ook dankzij het schoolzwemmen hun  A-, B- of C-diploma behaald en konden met een zwemdiploma op zak de basisschool verlaten.

Vooral voor kwetsbare doelgroepen was schoolzwemmen dan ook een uitkomst. Het zorgde dat kinderen met weinig financiële middelen, of met een allochtone achtergrond, toch in het bezit konden komen van het begeerde zwemdiploma.

Wat ouders vaak vergeten is dat een kind na het behalen van het zwemdiploma moet blijven zwemmen. Anders zullen de vaardigheden en de opgebouwde kracht weer voor een groot deel verdwijnen, en zal de kans op een verdrinking toenemen.

Schoolzwemmen vangt dit probleem voor een groot deel op; want door elke week te zwemmen blijven kinderen, na het behalen van het zwemdiploma, hun zwemvaardigheden toch onderhouden.

Dat schoolzwemmen de zwemveiligheid ten goede komt, moge dus duidelijk zijn.

Schoolzwemmen en bezuinigingen

Uit het onderzoek van het Mullierinstituut in combinatie met het project NL Zwemveilig, zijn er in 2016 nieuwe cijfers omtrent het schoolzwemmen in Nederland gepubliceerd.

Gedurende het onderzoek vond er in 32% van de gemeenten nog schoolzwemmen plaats. Aangezien schoolzwemmen voor de gemeentes een grote kostenpost is en het ten koste gaat van andere schoolvakken, blijft er bezuinigd worden op deze vorm van zwemles.

Al jaren lang proberen zwemonderwijzer, coaches en bekende wedstrijdzwemmers, de overheid te overtuigen van het belang van schoolzwemmen.

Want eigenlijk zou het in Nederland niet moeten kunnen dat er nog kinderen zijn die zonder zwemdiploma de basisschool verlaten.

Leren zwemmen voor scholieren

Kinderen die gaan schoolzwemmenTijdens het schoolzwemmen komen basisschoolklassen op een vast tijdstip zwemmen.

De lessen duren meestal tussen de 30 en 60 minuten en zijn gericht op de ABC-diploma’s van de Nationale Raad Zwemdiploma’s.

Wanneer deze diploma’s al zijn behaald, kunnen de kinderen verder zwemmen voor verschillende certificaten.

Aangezien sommige kinderen ook op de particuliere zwemlessen zitten, of eerder aan schoolzwemmen hebben gedaan, wordt er tijdens het schoolzwemmen een niveau-indeling gemaakt. ́

Zo worden de leerlingen verdeeld en hoeven ze niet nogmaals de geleerde vaardigheden te herhalen. Heeft een kind de eisen van een niveau-groep gehaald, dan zal deze worden doorgestuurd naar een nieuwe groep en een andere zweminstructeur.

Tijdens de lessen worden er lesgegeven door gediplomeerde zweminstructeurs; daarnaast zijn de juf of meester (en enkele ouders) van de desbetreffende scholen aanwezig om toezicht op de kinderen te houden en de veiligheid te vergroten.

Gaat jouw kind meedoen met schoolzwemmen?

Dan mag je echt van geluk spreken. Het is namelijk niet in elke gemeente zo! Waar je kind ook op zwemles gaat, we hopen dat hij of zij er zin in heeft! Om jouw kind te helpen met een goede start, kun je de volgende materialen  en trainingen gebruiken.

Naast onze eigen speciale trainingen hebben we een samenwerking met Zwemshop.com.  Hier vind je een geruime keuze aan zwemspullen. Zo gaat je kind goed van start met zijn of haar zwemtraject.